Životopis

Richard Zozulak
Meno: Mgr.art. Richard ZOZULÁK
Dátum narodenia: 18. 6. 1977
Bydlisko: Hodonínska 13
040 11 Košice
Slovenská Republika
Tel.: +421903475178
Web: www.richardzozulak.com
e-mail: zozulak@richardzoulak.com r.zozulak@azet.sk
Vzdelanie: 1983 - 1991 Základná škola
1991 - 1995 Stredná škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach,
odbor keramika
1995 - 2001 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave,
odbor socha
ateliér prof. Juraj Bartusz
prof. Juraj Meliš
2001 Ukončené štátnou skúškou
Titul: Mgr. art
Stáže: 2000 - 2001 Akademie výtvarných umění Praha
Ateliér monumentální tvorby
prof. Aleš Veselý
Sympóziá: 1997 Sympózium Komárno
1998 Medzinárodné sympózium ECO ART Osrblie
1999 Medzinárodné sympózium „ Kunst an der Grenze“
Kittsee Rakúsko
2000 Medzinárodné sympózium ECO ART Osrblie
2001 Medzinárodné sympózium „Stretnutie 2001“ Devín
2002 Medzinárodné sympózium ECO ART Osrblie
2004 8. Medzinárodné sympózium Künstkerkreis Burg
Strechau Rakúsko
2005 9. Medzinárodné sympózium Künstlerkreis Burg
Strechau Rakúsko
2006 Medzinárodné sympózium „Stretnutie s umením“ Devín
Výstavy: 1999 Výstava Wolsburg
2001 Výstava „Hry s umením“ Poprad
2002 Medzinárodná výstava „Socha a objekt VII.“ Bratislava
2003 Medzinárodná výstava „ Socha a objekt VIII.“ Bratislava
VII. Trienále drobnej plastiky Banská Štiavnica
Výstava „Šport a olympizmus“ Bratislava
2004 Medzinárodná výstava „ Socha a objekt IX.“ Bratislava
2005 Výstava „Šport a olympizmus“ Bratislava
„Artriade“ Atény
2006 Medzinárodná výstava plastík „Peking 2008“
Olympijské hry Čína - Tchajwan , Hongkong, Nový Zéland
Ženeva, Rím, Chicago, Macao, Moskva,Londýn...
Lions art Košice
Výstava „Medzinárodné trienále drobnej plastiky“
Banská Štiavnica - Paríž
„Art film“ Trenčianske Teplice
2007 Lions Art Košice
1.Bienále plastiky malého formátu Pezinok
1.Bienále plastiky malého formátu Banská Bystrica
Umenie 2007 Bratislava
2008 Výstava „Šport a olympizmus“ Bratislava
„Trenčín 2008“ Výber zo sučasného slovenského sochárstva
Súčasné východoslovenské umenie 2008 Východoslovenská
galéria Košice
Výstava Liptovský Mikuláš
Richard Zozulák „All Inclusive“ Múzeum Vojtecha Löfflera Košice
„Trenčín 2008“ Výber zo sučasného slovenského
sochárstva Dolný Kubín
2009 Lions art Košice
Ocenenia: 2003 2. miesto v súťaži „Šport a olympizmus“ Bratislava
2008 Strieborná olympijská medaila v medzinárodnej súťaži
„Šport a olympizmus“ Peking 2008
2009 Ocenenie za návrh na pamätník udalostiam
rokov 1968 a 1989 Košice